Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Alubouw Fryslan kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Alubouw Fryslan of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alubouw Fryslan verstrekt. Het gaat om verwerking van de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

 

Waarom Alubouw Fryslan de gegevens nodig heeft

Alubouw Fryslan verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Alubouw Fryslan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

 

Hoe lang Alubouw Fryslan de gegevens bewaart

Alubouw Fryslan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Alubouw Fryslan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt verzoeken om inzage, correctie of verwijdering ervan. Alubouw Fryslan zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Alubouw Fryslan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alubouw Fryslan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat u persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Alubouw Fryslan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alubouw Fryslan.

Alubouw Fryslan is als volgt te bereiken:

Adres: De Wieken 27, 8801 RA Franeker, The Netherlands

Telefoon: 0517-384940

 

Aanpassen privacyverklaring

Alubouw Fryslan behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Idee voor een nieuw project?

Share This